Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Verordening Algemeen Cultureel Fonds

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Algemeen Cultureel Fonds
CiteertitelVerordening Algemeen Cultureel Fonds
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpCultuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is gewijzigd in de vergadering van de gemeenteraad op 27 november 1989.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1976Op 27 november 1989 gewijzigd.

01-01-1976

Onbekend

Onbekend
01-01-1976Onbekend

01-01-1976

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Algemeen Cultureel Fonds

 

 

 

Artikel 1

 • 1.

  Uit de donatie van de Rabobank Best – aangeboden aan de gemeente Best bij de gelegenheid van het 75-jarig bestaan van die bank in 1974 – en de aanwezige reserve voor culturele doeleinden, wordt een algemeen fonds gesticht.

 • 2.

  In het fonds wordt jaarlijks een bij de begroting vast te stellen bedrag gestort.

 • 3.

  Het fonds wordt belegd bij de gemeente Best. De gemeente vergoedt hiervoor een rente berekend naar het percentage, dat zij hanteert voor de overige gemeentelijke of bij de gemeentebelegde reserves van gemeentelijke diensten en bedrijven.

 

Artikel 2

Het fonds heeft tot doel:

 • a.

  het aankopen van kunstwerken ten behoeve van openbaar gebruik;

 • b.

  het toekennen van cultuurprijzen;

 • c.

  het ondersteunen van culturele initiatieven en activiteiten.

 

Artikel 3

 • 1.

  Het fonds wordt beheerd door burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Uit het fonds worden eerst uitgaven gedaan, nadat hierover de Culturele Raad is gehoord.

 • 3.

  De Culturele Raad kan ook uit eigen beweging aan burgemeester en wethouders adviseren bepaalde uitgaven te doen.

 

Artikel 4

Burgemeester en wethouders kunnen kunstwerken in bruikleen afstaan ter aankleding van andere dan gemeentelijke gebouwen, mits voldoende waarborgen voor een zorgvuldig beheer worden gegeven.

 

Artikel 5

Voor het toekennen van een cultuurprijs komen in aanmerking activiteiten en/of prestaties op het gebied van de scheppende of herscheppende kunst, in de meest uitgebreide zin van het woord, zowel individueel als in groepsverband.

 

Artikel 6

Burgemeester en wethouders kunnen aan de ondersteuning van culturele initiatieven en activiteiten uit het fonds bepaalde voorwaarden verbinden.

 

Artikel 7

Burgemeester en wethouders verstrekken jaarlijks vóór 1 maart aan de raad een overzicht van de uitgaven in het voorafgaande jaar uit het fonds gedaan en doen daarbij een opgave van de aan het einde van het jaar in het fonds aanwezige middelen.

 

Artikel 8

In alle gevallen, waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

 

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1976.

 

Deze verordening is laatstelijk gewijzigd in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Best op 27 november 1989.