Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Buren

Verordening op de heffing en de invordering van grafrechten 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Buren
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van grafrechten 2008
CiteertitelVerordeninggrafrechten 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

bronvermelding

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Wijziging

06-11-2012

De Stad Buren, 05-12-2012

RV/12/00225

Tekst van de regeling

Hoofdstuk 1 Tarieventabel

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

Artikel 1.1 Uitgifte eigen graf

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot begraven gedurende een tijdvak van 30 jaar:

 • a.

  in een daarvoor aan te wijzen grafruimte, wordt geheven € 595,00

 • b.

  voor een kindergraf, wordt geheven € 208,00

Artikel 1.2 Uitgifte algemeen graf

Voor het verlenen van het uitsluitend recht tot begraven gedurende een tijdvak van 10 jaar:

 • a.

  in een daarvoor aan te wijzen grafruimte, wordt geheven € 193,00

 • b.

  voor een kindergraf, wordt geheven € 66,00

Artikel 1.3 Verlenging

Het tarief bedraagt voor het verlengen van het tijdvak:

 • a.

  als bedoeld in artikel 1.1 a. met 10 jaar, per grafruimte € 286,00

 • b.

  als bedoeld in artikel 1.1 b. met 10 jaar, per grafruimte € 83,00

Hoofdstuk 2 Begraven, verstrooien en bijzetten

Artikel 2.1 Begraven (machinaal gegraven)

Het tarief bedraagt voor het (machinaal) begraven van:

 • a.

  een persoon van 12 jaar of ouder indien dit geschiedt op dagen, geen zondag zijnde, van 10.00 tot 17.00 uur € 840,00

 • b.

  een persoon jonger dan 12 jaar indien dit geschiedt op dagen, geen zondag zijnde, van 10.00 tot 17.00 uur € 462,00

 • c.

  een persoon in een nieuw te maken keldergraf € 1.057,00

 • d.

  een persoon in een bestaand keldergraf € 462,00

 • e.

  een urn in een urnengraf € 462,00

Artikel 2.2 Begraven (handmatig gegraven)

Het tarief bedraagt voor het (handmatig) begraven van:

 • a.

  een persoon van 12 jaar of ouder indien dit geschiedt op dagen, geen zondag zijnde, van 10.00 tot 17.00 uur € 1.340,00

 • b.

  een persoon jonger dan 12 jaar indien dit geschiedt op dagen, geen zondag zijnde, van 10.00 tot 17.00 uur € 670,00

Toelichting:Het betreft hier een begraving dat op verzoek van belanghebbende op een specifieke plaats moet plaatsvinden en waarbij het graf niet met een machine gegraven kan worden.

Artikel 2.3 Verstrooien/bijzetten

Het tarief bedraagt voor:

 • a.

  het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis € 312,50

 • b.

  het verstrooien van as € 312,50

Artikel 2.4 Nieuw Artikel

De in artikel 2.1 en 2.2 genoemde tarieven worden met 100% verhoogd, indien het begraven of bijzetten moet plaatsvinden op buitengewone uren. Onder buitengewone uren wordt verstaan:

- op maandag tot en met vrijdag voor 09.00 uur of na 16.00 uur;

- op zaterdagen voor 09.00 uur of na 14.00 uur.

 

Deze bepaling is niet van toepassing indien de begraving of bijzetting op de buitengewone tijden is gelast in het belang van de openbare orde of volksgezondheid.

Hoofdstuk 3 Grafbedekking en onderhoud

Artikel 3.1 Plaatsen gedenkteken

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen van een gedenkteken zoals bedoeld in Hoofdstuk 7 van de Beheerverordening gemeentelijk begraafplaatsen Buren 2008 € 83,00

Artikel 3.2 Onderhoud begraafplaats van graven uitgegeven voor 01-01-2009

 • 1.

  Het jaarlijkse tarief voor onderhoud op de begraafplaatsen in Buren bedraagt, per grafruimte of urnenruimte uitgegeven voor 01-01-2009 € 113,00

Toelichting:Voor graven uitgegeven na 01-01-2009 is het niet meer mogelijk te kiezen voor jaarlijkse betaling van het onderhoud.

Artikel 3.3 Afkoop onderhoud van graven uitgegeven voor 01-01-2009

Artikel 3.3 Afkoop onderhoud van graven uitgegeven voor 01-01-2009

 • 1.

  Het in artikel 3.2 genoemde jaarlijkse recht kan op verzoek van belastingplichtige worden afgekocht. De afkoopsom wordt berekend op 75% van het jaarlijkse recht, vermenigvuldigd met het aantal jaren waarvoor het uitsluitend recht als bedoeld in hoofdstuk 1 geldt

 • 2.

  Het onderhoud geschiedt in geen geval langer dan gedurende de tijd, dat de grafruimte in stand blijft

 • 3.

  Indien de termijn als aangegeven in het tweede lid eerder eindigt dan de termijn waarvoor het recht is afgekocht, vindt geen teruggaaf plaats

Artikel 3.4 Onderhoud begraafplaats van graven uitgegeven voor 01-01-2009

 • 1.

  Bij de uitgifte van een graf zoals is genoemd in Hoofdstuk 1 wordt voor de tijd waarvoor het recht van begraven is verleend het onderhoud in rekening gebracht (tijdvak x tarief jaarlijks onderhoud (onderdeel 3.2) x 75%)

Hoofdstuk 4 Inschrijven en overboeken van grafruimten

Het tarief bedraagt voor het inschrijven of laten overschrijven in een daartoe bestemd register € 13,00

Hoofdstuk 5 Overige heffingen

Het tarief bedraagt voor:

 • a.

  het ruimen of schudden van een graf op verzoek € 575,50

 • b.

  het gebruik van de aula te Zoelen per begrafenis, verstrooiing of bijzetting € 323,00

 • c.

  het luiden van een van de klokken € 52,00

 • d.

  het groen maken van het graf € 52,00

 • e.

  het voorlopen door een medewerker van de gemeente Buren bij de begrafenis € 99,00