Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cromstrijen

Verordening Route Gevaarlijke stoffen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCromstrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Route Gevaarlijke stoffen
CiteertitelVerordening Route Gevaarlijke stoffen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 18

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-200101-01-2021nieuwe regeling

27-03-2001

Kompas, 06-04-01

RB110272.06

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Route Gevaarlijke stoffen

De raad van de gemeente Cromstrijen;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2001;

gelet op artikel 18 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS);

besluit:

 

 

 • 1.

  voor het vervoer over de weg van gevaarlijke stoffen aan te wijzen:

  • -

   het gedeelte van de Korteweg (v.m. provinciale weg S40) vanaf de gemeentegrens (Zuid-Beijerland, gemeente Korendijk) tot en met de kruising met de Middelsluissedijk WZ te Numansdorp;

  • -

   het gedeelte van de Middelsluissedijk WZ (v.m. provinciale weg S40) vanaf de kruising met de Korteweg tot en met de kruising met de Groene Kruisweg te Numansdorp;

  • -

   het gedeelte van de Groene Kruisweg (v.m. provinciale weg S40) vanaf de kruising met de Middelsluissedijk WZ tot en met het viaduct over de rijksweg A29 te Numansdorp;

  • -

   de provinciale weg N487 (v.m. provinciale weg S40) vanaf het viaduct over de A29 tot en met de kruising met de Volgerlandseweg te Numansdorp;

  • -

   het gedeelte van de Volgerlandseweg vanaf de kruising met de N487 tot en met de kruising met de Middelsluissedijk WZ te Numansdorp;

  • -

   het gedeelte van de Middelsluissedijk WZ vanaf de kruising met de Volgerlandseweg tot en met de kruising met de Derde Dwarsweg te Numansdorp;

  • -

   het gedeelte van de Derde Dwarsweg vanaf de kruising met de Middelsluissedijk WZ tot en met de kruising met de Molendijk te Numansdorp;

  • -

   het gedeelte van de Molendijk vanaf de kruising met de Derde Dwarsweg tot en met de gemeentegrens (Schenkeldijk te Zuid-Beijerland, gemeente Korendijk) te Numansdorp;

  een en ander zoals met oranje kleur is aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening;

 • 2.

  te bepalen, dat de onder 1. aangewezen wegen en weggedeelten zullen worden aangeduid met borden overeenkomstig model K14 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 3.

  dat dit besluit in werking treedt op de eerste dag volgende op de dag van bekendmaking;

 • 4.

  een afschrift van dit besluit te zenden aan:

  • a.

   de overige gemeenten in de Hoeksche Waard;

  • b.

   de provincie Zuid-Holland, Directie Water en Milieu;

  • c.

   het waterschap “De Groote Waard”;

  • d.

   politie Zuid-Holland Zuid, district Hoeksche Waard;

  • e.

   de brandweer Cromstrijen;

  • f.

   de Milieudienst Zuid-Holland Zuid.

Vastgesteld door de raad van de gemeente Cromstrijen in zijn openbare vergadering gehouden op 27 maart 2001,

de secretaris,

de voorzitter,