Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Beleidsregels Proef verruiming sluitingstijden horeca 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Proef verruiming sluitingstijden horeca 2013
CiteertitelBeleidsregels Proef verruiming sluitingstijden horeca 2013
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2012Onbekend

06-12-2012

Duivenpost

12BB009

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Proef verruiming sluitingstijden horeca 2013

 

 

Beleidsregels Proef verruiming sluitingstijden horeca 2013

I Beleidsuitgangspunten

 • a.

  Deze beleidsregel is alleen van toepassing voor de horeca-inrichtingen in Duiven-centrum, dat wordt begrensd door:

 • o

  Kastanjelaan,

 • o

  Dennenlaan/Thuvinestraat,

  • o

   Burg van Dorth tot Medlerstraat/Oude Tolstraat,

  • o

   Rijksweg,

zoals weergegeven op bijgevoegde kaart (Bijlage 1).

 • b.

  Voor horeca-inrichtingen die zijn gelegen in het onder a. vermelde gebied kan een ontheffing worden verleend voor verruiming van de sluitingstijd van 02.00 naar 03.00 uur in de weekenden voor het gehele jaar 2013.

 • c.

  De exploitant van een horeca-inrichting gelegen in het onder a. vermelde gebied die een verruiming van de sluitingstijden wenst, dient daarvoor een ontheffing aan te vragen.

 • d.

  Aan de ontheffing voor verruiming van de sluitingstijd (d.m.v. een ontheffing) van de horeca-inrichting worden de volgende voorschriften verbonden:

 • -

  de verlengde sluitingstijd geldt alleen voor de weekenden, dat wil zeggen: van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag;

 • -

  de verruiming geldt tot maximaal 03.00 uur;

 • -

  vanaf 02.00 uur geldt een eenrichtingsverkeer: er mogen geen personen meer worden toegelaten, maar personen mogen de horecagelegenheid wel verlaten;

 • -

  de horeca-exploitant moet hier zelf op toe (laten) zien, d.w.z. zijn personeel hierover instrueren en erop sturen in de leiding;

 • -

  na 03.00 uur moet de gelegenheid geheel gesloten zijn voor bezoekers en mogen er geen bezoekers meer aanwezig zijn;

 • -

  de exploitant ziet erop toe dat vertrekkende bezoekers rustig de inrichting verlaten waardoor overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt;

 • -

  de voornoemde eenrichtingsverkeerregeling is niet van toepassing voor de zogenoemde droge horeca, zijnde eetgelegenheden, waar slechts alcoholvrije dranken worden geschonken.

 • e.

  Bij overtreding van één of meer van deze voorschriften kan de ontheffing worden ingetrokken.

 • f.

  De verruiming geldt niet voor terrassen.

II Inwerkingtreding

De beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2013 en loopt tot en met 31 december 2013.

 

 

De burgemeester van Duiven,

 

 

H.J. Zomerdijk