Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Best

Afschaffing hondenbelasting met ingang van 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAfschaffing hondenbelasting met ingang van 2013
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 216

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Onbekend

05-11-2012

Groeiend Best

INT12-3247

Tekst van de regeling

Intitulé

Afschaffing hondenbelasting met ingang van 2013

 

 

Raadsbesluit

Afschaffing hondenbelasting met ingang van 2013

De raad van de gemeente Best;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 september 2012;

 

gelet op artikel 216 van de Gemeentewet;

 

besluit

 

tot afschaffing van de hondenbelasting met ingang van 2013.

 

Aldus besloten door de raad van Best

in zijn vergadering van 5 november 2012

 

de griffier de voorzitter

 

M.J.H.J. Baijens drs. A.G.T. van Aert