Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

MINISTERIËLE REGELING van 3 mei 1999 ter uitvoering van artikel 10 van het Landsbesluit landsexamens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Maarten
OrganisatietypeKoninkrijksdeel
Officiële naam regelingMINISTERIËLE REGELING van 3 mei 1999 ter uitvoering van artikel 10 van het Landsbesluit landsexamens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o.
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorMinister van Onderwijs_x002C_ Cultuur_x002C_ Jeugd en Sport
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De oorspronkelijke regeling is ondertekend op 3 mei 1999, gepubliceerd in P.B. 1999, no. 76, en in werking getreden op 22 mei 1999, met terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 1998.

De bijlage, bedoeld in artikel 1, is niet opgenomen.

Zie www.overheid.nl voor de historie van deze regeling vóór 10-10-10 via lokale regelingen en uitgebreid zoeken, onder v.m. Nederlandse Antillen, met als zoekdatum 09-10-2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsbesluit landsexamens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o., artikel 10

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010geconsolideerde tekst

03-06-2013

n.v.t.

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MINISTERIËLE REGELING van 3 mei 1999 ter uitvoering van artikel 10 van het Landsbesluit landsexamens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o.

 

 

Artikel 1
  • 1.

    Het landsexamen in de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde-A, wiskunde-B, economische wetenschappen I en recht, economische wetenschappen II en recht, Nederlandse taal en letterkunde, Engelse taal en letterkunde, Spaanse taal en letterkunde, Franse taal en letterkunde en Duitse taal en letterkunde worden voor het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs afgenomen volgens de programma's opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

  • 2.

    Het landsexamen in de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde-A, wiskunde-B, economie, handelswetenschappen en recht, Nederlandse taal en letterkunde, Engelse taal en letterkunde, Spaanse taal en letterkunde, Franse taal en letterkunde en Duitse taal en letterkunde alsmede het eindexamen in de vakken handvaardigheid, textiele werkvormen, muziek en tekenen worden voor het hoger algemeen voortgezet onderwijs afgenomen volgens de programma's opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

  • 3.

    Het landsexamen in de vakken biologie, scheikunde, natuurkunde, wiskunde, handelskennis, Nederlandse taal, Engelse taal, Spaanse taal, Franse taal en Duitse taal alsmede het eindexamen in de vakken handvaardigheid, textiele werkvormen, muziek en tekenen worden voor het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs afgenomen volgens de programma's opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 2

[regelt de inwerkingtreding]