Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit hinderlijk drankgebruik

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leeuwarden
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit hinderlijk drankgebruik
CiteertitelAanwijzingsbesluit hinderlijk drankgebruik
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-12-199918-12-2015Onbekend

30-11-1999

Huis aan Huis; 1 december 1999

--

Tekst van de regeling

overwegende, dat bij ons besluit van 1 december 1998, de binnenstad van Leeuwarden als gebied is aangewezen waar het verboden is op de openbare weg alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

dat het gewenst is, ter voorkoming van overlast in de wijken in de stad Leeuwarden, dat dit verbod zich uitstrekt tot de gehele stad Leeuwarden;

gelet op artikel 2.4.8 van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden;

BESLUITEN:

1. dat binnen de bebouwde kom van de stad Leeuwarden als bedoeld in artikel 1.1 onder C van de Algemene plaatselijke verordening Leeuwarden, het gedurende het gehele jaar verboden is op de openbare weg alcolhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben;

2. te bepalen dat dit besluit inwerking treedt op de dag na die van de bekendmaking.

Leeuwarden, 30 november 1999

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

burgemeester,

secretaris.