Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor primair onderwijs Stichtse Vecht (2012)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor primair onderwijs Stichtse Vecht (2012)
CiteertitelBeleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor primair onderwijs Stichtse Vecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagebeleidsregel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet op het primair onderwijs, art. 117
  2. Wet op het primair onderwijs, art. 134
  3. Wet op het primair onderwijs, art. 136

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2012Nieuwe regeling

11-09-2012

Nieuwsblad voor Vecht-, Amstel- en Rijnstreek, 15-11-2012

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor primair onderwijs Stichtse Vecht (2012)

Het college van de gemeente Stichtse Vecht,

 

gelet op artikel 117, 134 en 136 van de Wet op het primair onderwijs;

 

gezien het gevoerde op overeenstemming gericht overleg met vertegenwoordigers van de bevoegde gezagsorganen van de niet door gemeente in stand gehouden scholen in de gemeente d.d. 27 juni 2012;

 

besluit vast te stellen de volgende

 

beleidsregel bekostiging gymnastiekruimte voor primair onderwijs.

 

De beleidsregel is opgenomen in onderstaand document.