Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Delfland

Toeristisch recreatief beleidskader Midden-Delfland 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Delfland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingToeristisch recreatief beleidskader Midden-Delfland 2012
CiteertitelToeristisch recreatief beleidskader Midden-Delfland 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlageToeristisch recreatief beleidskader Midden-Delfland 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-2012Nieuwe regeling

30-10-2012

Elektronisch Gemeenteblad, 2012, week 45

2012-07-06

Tekst van de regeling

Intitulé

Toeristisch recreatief beleidskader Midden-Delfland 2012

De raad van de gemeente Midden-Delfland;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2012, nr. 2012-07-06;

 

BESLUIT:

 

Het Toeristisch recreatief beleidskader Midden-Delfland 2012 vast te stellen.

Toeristisch recreatief beleidskader Midden-Delfland 2012

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 30 oktober 2012.

 

Arjan de Vos, Arnoud Rodenburg

griffier, voorzitter