Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Marum

Algemene voorwaarden voor het gebruik van speel- en/of sportterreinen voor spelactiviteiten in de gemeente Marum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMarum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene voorwaarden voor het gebruik van speel- en/of sportterreinen voor spelactiviteiten in de gemeente Marum
CiteertitelAlgemene voorwaarden voor het gebruik van speel- en/of sportterreinen voor spelactiviteiten in de gemeente Marum
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Nvt

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-200001-01-2021nieuwe regeling

17-07-2000

Onbekend.

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene voorwaarden voor het gebruik van speel- en/of sportterreinen voor spelactiviteiten in de gemeente Marum

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN SPEEL- EN/OF SPORTTERREINEN VOOR SPELACTIVITEITEN IN DE GEMEENTE MARUM

 

 

 • 1.

  De vergunning geldt voor:

  • a.

   het terreingedeelte wat op bijgaande kaart is aangegeven;

  • b.

   de dagen/tijden zoals die in de vergunning zijn aangegeven.

 • 2.

  Er mag niet in de beplanting/plantsoenstroken worden gelopen, materialen opgeslagen of bevestigingsmateriaal worden aangebracht.

 • 3.

  Er mogen geen palen in de grond worden gedreven ofwel in de openbare grond worden gegraven.

 • 4.

  Transport- en vervoermiddelen mogen niet op het terrein worden toegelaten.

 • 5.

  Er mag niet worden gebrand.

 • 6.

  De activiteiten moeten onder toezicht van een als zodanig verantwoordelijk leider plaatsvinden.

 • 7.

  Indien om bijzondere redenen het terrein niet gebruikt kan worden, zal dit zo spoedig mogelijk door burgemeester en wethouders worden meegedeeld.

 • 8.

  Uiterlijk om 18.00 uur van de laatste dag waarop de vergunning geldt, moet het terrein schoon worden opgeleverd. Dit geldt ook voor zwerfvuil in de omgeving wat afkomstig is van het gebruik waarvoor vergunning is verleend.

 • 9.

  Aanwijzingen door gemeentewerken of van de regiopolitie dienen terstond opgevolgd te worden.

 • 10.

  Schade welke is toegebracht aan grasmat, beplanting of andere (gemeentelijke) voorzieningen zal de vergunninghouder in rekening worden gebracht.

 • 11.

  De gemeente kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schades aan derden die als gevolg van de speelactiviteiten ontstaan.

   

   

  Gemeente Marum