Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Grootegast

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGrootegast
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordening
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagePublicatie van de verordening in Het Westerkwartier, 08-10-1996

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147
  2. Gemeentewet, art. 149a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-199608-01-2019nieuwe regeling

01-10-1996

Het Westerkwartier, 08-10-1996

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordening

De raad van de gemeente Grootegast;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 september 1996, nr. 9;

 

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

 

overwegende, dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond va artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende

 

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordening,

 

Enig artikel

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 1 oktober 1996,

Voorzitter (K.B. Dijkstra),

Secretaris (mr. Joh. Kooistra),