Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Lijst subsidiabele kosten en werkzaamheden monumenten 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLijst subsidiabele kosten en werkzaamheden monumenten 2007
CiteertitelLijst subsidiabele kosten en werkzaamheden monumenten 2007
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpgetoetst als besluit
Externe bijlage3 lijst subsidiabele kosten en werkzaamheden monumenten 2007.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening Monumenten 2005, art.3, lid 3.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-200701-01-2012nieuwe regeling

06-03-2007

Huis aan huis, 01-12-2009.

Extern werkend

Tekst van de regeling

Intitulé

Lijst subsidiabele kosten en werkzaamheden monumenten 2007