Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Besluit intrekking verordening reinigingsrecht 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit intrekking verordening reinigingsrecht 2009
CiteertitelBesluit intrekking verordening reinigingsrecht 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010nieuwe regeling

15-12-2009

Huis-aan-huis 22-12-2009 Internet 22-12-2009

AVV
01-01-201015-12-2009nieuwe regeling

11-11-2009

Huis-aan-huis 24-11-2009 Internet 26-11-2009

AVV

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit intrekking verordening reinigingsrecht 2009

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

 

De raad van de gemeente Oldebroek;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 november 2009;

 

B E S L U I T:

 

met ingang van 1 januari 2010 de "Verordening reinigingsrecht 2009" in te trekken, met dien verstande dat deze verordening wel van toepassing blijft op de belastbare feiten die voor die datum hebben plaatsgevonden.

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering

van de gemeenteraad van Oldebroek

op 15 december 2009.

 

 

 

, voorzitter.

 

 

 

, griffier.