Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stede Broec

Verordening bezwaarschriften personele aangelegenheden Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStede Broec
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening bezwaarschriften personele aangelegenheden Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
CiteertitelVerordening bezwaarschriften personele aangelegenheden Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2012nieuwe regeling

05-04-2012

De Middenstander, 18-04-2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bezwaarschriften personele aangelegenheden Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

De raden van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

 

b e s l u i t e n:

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Stede Broec, gehouden op 5 april 2012.

De raadsgriffier, De voorzitter,