Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Delft

APV negentiende uitvoeringsbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDelft
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAPV negentiende uitvoeringsbesluit
CiteertitelAPV negentiende uitvoeringsbesluit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft art.5:16 lid 8

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-05-2012Onbekend

10-04-2012

Stadskrant 8 mei 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Negentiende uitvoeringsbesluit

 

Het college van de gemeente Delft;

Gelet op artikel 5:16, achtste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Delft;

b e s l u i t :

Nadere regels vast te stellen voor standplaatsen en uitstallingen op de weg.

 • 1.

  De uitstalling mag langs de breedte van de (zij)gevel van het gebouw maximaal 1,00 meter diep van de gevel worden geplaatst.

 • 2.

  Staat de winkeluitstalling direct tussen twee diepe gevelterrassen, dan mag de winkeluitstalling verder naar voren geplaatst worden maar niet verder dan de diepte van het gevelterras met een maximum tot 2,50 meter.

 • 3.

  Staan er bij een winkelgevel veel vaste objecten (boom, bank, prullenbak) die samen met de winkeluitstalling een goede doorstroming van het verkeer blokkeren? Dan mag de winkeluitstalling in de lijn van deze objecten geplaatst worden. Direct voor de winkelgevel staat dan geen uitstalling. (Voorbeeld: Choorstraat)

 • 4.

  De maximale hoogte van de uitstalling is 1,80 meter.

 • 5.

  Hulpverlenende diensten moeten altijd ongehinderd kunnen passeren. De vrije doorgang moet minimaal 3,50 meter breed zijn.

 • 6.

  Voor voetgangers, rolstoelen en kinderwagens moet er op de stoep een vrije doorgang in een rechtdoorgaande lijn zijn van minimaal 1,50 meter breed. In drukke winkelgebieden is dit minimaal 2,00 meter.

 • 7.

  De winkeluitstalling is inclusief één reclamebord of –object.

 • 8.

  De uitstalling moet zo stabiel, weerbestendig en solide zijn dat deze niet om- of wegwaait;

 • 9.

  De uitstalling moet op de bestaande ondergrond geplaatst worden. De bestrating mag niet opengebroken worden.

 • 10.

  Nutsvoorzieningen, brandkranen, bluswatervoorzieningen, straatputten, bomen, straatmeubilair en dergelijke objecten moeten altijd onbelemmerd bereikbaar zijn. Niets mag hier aan bevestigd worden.

 • 11.

  Ingangen, (nood)uitgangen, trappen, poorten en doorgangen moeten altijd onbelemmerd bereikbaar en bruikbaar zijn.

 • 12.

  De uitstalling moet passen in het straatbeeld.

 • 13.

  De winkeluitstalling mag alleen tijdens de openingstijden van de winkel op de openbare weg staan.

 • 14.

  De zone voor de uitstalling mag niet worden gebruikt als opslagruimte.

 • 15.

  De zone van de winkeluitstalling en de onmiddellijke omgeving daarvan moeten na sluitingstijd van de winkel veegschoon en heel zijn. Als dit niet gebeurt, wordt het schoonmaken of herstellen door de gemeente uitgevoerd. De kosten worden bij de gebruiker in rekening gebracht.

 • 16.

  De uitstalling (of een deel daarvan) moet op eerste aanwijzing van de gemeente onmiddellijk, al dan niet tijdelijk, worden verwijderd of verplaatst op kosten van de gebruiker om

  • a.

   overlast voor weggebruikers en andere belanghebbenden te voorkomen of te verminderen;

  • b.

   het aanzien van de omgeving te beschermen;

  • c.

   overlast bij grootschalige evenementen te voorkomen of te verminderen;

  • d.

   op of bij het in gebruik genomen deel van de openbare weg werkzaamheden uit te voeren door of namens de gemeente of een leidingbeheerder.

De gebruiker kan in principe geen aanspraak maken op schadeloosstelling of schadevergoeding.

Delft, 10 april 2012

Het college voornoemd,

mr. drs. G.A.A. Verkerk , burgemeester.

mr. J. Krul ,secretaris.