Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Eustatius

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende de fauna en flora specimen vallende onder de Verordening bescherming fauna en flora

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Eustatius
OrganisatietypeCaribisch openbaar lichaam
Officiële naam regelingEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende de fauna en flora specimen vallende onder de Verordening bescherming fauna en flora
CiteertitelEilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende de fauna en flora specimen vallende onder de Verordening bescherming fauna en flora
Vastgesteld doorBestuurscollege
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Sint Eustatius (AB 2010, nr. 18) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Sint Eustatius en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Sint Eustatius van toepassing.

De bijlagen bij dit besluit ontbreken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verzamelbesluit regelingenbestand Sint Eustatius
 2. Verordening bescherming fauna en flora, artt. 2, 5 en 7, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010Bestendiging eilandsbesluit in het openbaar lichaam

08-10-2010

A.B. 2010, no. 18

Onbekend
21-03-199710-10-2010Nieuwe regeling

30-12-1996

A.B. 1997, no. 7

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende de fauna en flora specimen vallende onder de Verordening bescherming fauna en flora

 

 

HOOFDSTUK I Flora

Artikel 1

Als beschermde flora wordt aangemerkt:

 • A.

  De Ipomoea sphenophylla ook bekend onder de naam "Statia Morning Glory".

 • B.

  De navolgende inheemse planten behorende tot de familie der orchidee-achtigen:

  • 01.

   Epidendrum ciliare

  • 02.

   Epidendrum diforme

  • 03.

   Epidendrum Kraenzlinii

  • 04.

   Epidendrum secundum

  • 05.

   Oncidium urophyllum

  • 06.

   Brassavola cucullata

  • 07.

   Tetramicra canaliculata

  • 08.

   Spiranthes elata

  • 09.

   Spiranthes lanceolate

  • 10.

   Jacquiniella globosa

  • 11.

   Prescottia stachyodes

  • 12.

   Erythrodes hirtella

  • 13.

   Erythrodes plantaginea

  • 14.

   Polystachya concreta

  • 15.

   Liparis nervosa

HOOFDSTUK II Fauna

Artikel 2

Als beschermde fauna wordt aangemerkt:

De Iguana delicatissima, een inheemse leguaan.

HOOFDSTUK III Natuurlandschappen

Artikel 3

Als gezichtsbepalende natuurlandschappen of unieke bomen/planten worden aangemerkt:

 • A.

  De buitenhelling van de vulkaan "The Quill" vanaf de tweehonderdvijftig (250) meter hoogtelijn alsmede de binnenwanden van de krater en de vegetatie in de krater.

 • B.

  De gebieden welke worden aangeduid als:

  • 1.

   "Boven"

  • 2.

   "Venus"

  • 3.

   "Gilboa Hill”

  • 4.

   "Signal Hill”

  • 5.

   "Bergje".

 • C.

  De kapokboom in de lokatie "Lower Town”, nader aangegeven op bijlage I bij dit besluit.

 • D.

  De klifwand in het gebied "Lower Town" over de lengte vanaf het haventerrein tot en met de haarspeldbocht bij "King's Well" zoals nader is aangeduid op bijlage II bij dit besluit.

HOOFDSTUK IV Ontheffingsvoorwaarden

Artikel 4

Op grond van artikel 7 van de verordening kan ontheffing worden verleend in geval van:

 • a.

  het in gedrang komen van de verkeersveiligheid;

 • b.

  bedreiging van privé eigendommen door molest;

 • c.

  wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 5

Een verzoek om ontheffing wordt om advies voorgelegd aan:

 • -

  de plaatselijke politie autoriteiten;

  bij verkeersveiligheid.

 • -

  de dienst Openbare Werken van het eilandgebied Sint Eustatius;

  bij (bouw)technische beoordelingen,

 • -

  bij een of een combinatie van de volgende instanties:

  natuur- en milieudeskundigen in dienst bij het eilandgebied, het Departement van Volksgezondheid en Milieu Hygiëne (Vomil), een onafhankelijk (natuurdeskundig) instituut/organisatie, bij het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 6

Voor het in behandeling nemen van het ontheffingsverzoek worden administratieve kosten in rekening gebracht waarvan de hoogte is vastgesteld op Naf 100,- per verzoek.

Artikel 7

Voor de ontheffingsvergunning worden leges geheven waarvan de hoogte van het bedrag is vastgesteld in de Retributieverordening Sint Eustatius.

HOOFDSTUK V Slotartikelen

Artikel 8

Dit eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de dag na die zijner afkondiging