Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eindhoven

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Eindhoven 1996

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEindhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Eindhoven 1996
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen Eindhoven 1996
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-1996Nieuwe regeling

28-10-1996

Gemeenteblad 1996, nr. 58

1510G

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouder van Eindhoven maken bekend, dat de raad van de gemeente in zijn vergadering van 7 oktober 1996 heeft vastgesteld de volgende:

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen eindhoven 1996

Enig artikel.

 

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toetstemming van de bewoner.

 

Eindhoven 28 oktober 1996.

 

Burgemeester en wethouder van Eindhoven,

 

R. Welschen, burgemeester.

C. Tetteroo, secretaris.

 

 

Uitgegeven, 28 oktober 1996.

Mij bekend,

de gemeentesecretaris van Eindhoven,

C. Tetteroo.

 

 

1510G