Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

LANDSVERORDENING ter uitvoering van de in artikel 6, eerste lid, onder b van de Landverordening materieel ambtenarenrecht, gestelde mogelijkheid van afwijking van het voorschrift dat geen vreemdeling benoembaar is

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSint Maarten
OrganisatietypeKoninkrijksdeel
Officiële naam regelingLANDSVERORDENING ter uitvoering van de in artikel 6, eerste lid, onder b van de Landverordening materieel ambtenarenrecht, gestelde mogelijkheid van afwijking van het voorschrift dat geen vreemdeling benoembaar is
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorregering en Staten gezamenlijk
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening materieel ambtenarenrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2010geconsolideerde tekst (GT)

21-02-2013

AB 2013, GT no. 9

Onbekend
01-01-1996nieuwe regeling

14-08-1995

AB 1995, no. 29

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSVERORDENING ter uitvoering van de in artikel 6, eerste lid, onder b van de Landverordening materieel ambtenarenrecht, gestelde mogelijkheid van afwijking van het voorschrift dat geen vreemdeling benoembaar is

 

 

Artikel 1

Voor benoeming tot ambtenaar in de functie van onderwijzer komen ook in aanmerking vreemdelingen.

Artikel 2

[regelt de inwerkingtreding]