Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Beleidsregel Toetsing tijdelijke woonunits

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Toetsing tijdelijke woonunits
CiteertitelBeleidsregel Toetsing tijdelijke woonunits
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-07-2012nieuwe regeling

19-06-2012

Weekblad voor Deurne, 05-07-2012

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Toetsing tijdelijke woonunits

Beleidsregel Toetsing tijdelijke woonunits

Algemeen

Er worden regelmatig aanvragen om omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van tijdelijke woonunits, om in te wonen gedurende de bouw van de definitieve woning. In de regel wordt een dergelijke vergunning voor de duur van maximaal 2 jaar verleend.

 

De tijdelijke woonunits worden nu aan alle van toepassing zijnde eisen uit het Bouwbesluit getoetst. Aangezien deze units echter in een tijdelijke situatie voorzien en het over het algemeen kant en klare units betreffen – die al vaker gebruikt zijn – is het risico op constructieve afwijkingen die gevaar voor de bewoners kunnen opleveren, minimaal. Ook voor wat betreft de eisen van onder meer daglicht en ventilatie, kan er van uit worden gegaan dat de kant en klare units voldoen aan de eisen. Bovendien betreft het een tijdelijke situatie, dit wil zeggen dat er geen onmiddellijk dan wel structureel gevaar voor de bewoners wordt veroorzaakt als niet (volledig) wordt voldaan aan deze eisen.

 

Inhoud beleidsregel

Als er een aanvraag wordt ingediend voor het plaatsen van tijdelijke woonunits, zullen deze units niet worden getoetst aan de eisen uit het Bouwbesluit. Wel zal als voorwaarde aan de vergunning worden verbonden, dat er moet worden voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit (repressieve toetsing). Ook zullen er specifiek als voorwaarden aan de vergunning worden verbonden dat er voldoende rookmelders en een koolmonoxidemelder in de unit aanwezig zijn. Dit zijn namelijk de belangrijkste risico-beperkende maatregelen.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van Deurne van 19 juni 2012;