Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Sint Maarten

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van 1 februari 2012 tot vaststelling van de geldelijke voorzieningen van de leden, hun plaatsvervangers en van de secretaris van de Sociaal-Economische Raad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieSint Maarten
Officiële naam regelingLANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van 1 februari 2012 tot vaststelling van de geldelijke voorzieningen van de leden, hun plaatsvervangers en van de secretaris van de Sociaal-Economische Raad
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorregering
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Landsverordening Sociaal-Economische Raad, artikel 22

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-201210-10-201001-05-2017nieuwe regeling

01-02-2012

AB 2012, no. 8

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van 1 februari 2012 tot vaststelling van de geldelijke voorzieningen van de leden, hun plaatsvervangers en van de secretaris van de Sociaal-Economische Raad

Artikel 1

  • 1. De geldelijke voorziening van de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad bedraagt NAf 108.000,- per jaar.

  • 2. De voorzitter ontvangt bovendien een representatietoelage van 10% van het bedrag, genoemd in het eerste lid.

  • 3. De geldelijke voorziening van de plaatsvervanger van de voorzitter van de Sociaal- Economische Raad bedraagt NAf 42.000,- per jaar.

  • 4. De geldelijke voorziening van de leden van de Sociaal-Economische Raad bedraagt per lid NAf 12.000,- per jaar.

  • 5. De geldelijke voorziening van de plaatsvervangers van de leden van de Sociaal-Economische Raad bedraagt per lid NAf 6.000,-per jaar.

  • 6. De geldelijke voorziening van de secretaris van de Sociaal Economische Raad wordt gesteld op het bedrag dat behoort bij de bezoldiging schaal 14 en de hoogste trede van de Bezoldigingsregeling ambtenaren.

Artikel 2

De in artikel 1 genoemde bedragen zullen maandelijks in gelijke gedeelten worden uitbetaald.

Artikel 3

[regelt de inwerkingtreding]