Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Aanwijzing Havenmeester in de zin van de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing Havenmeester in de zin van de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010
CiteertitelAanwijzing Havenmeester in de zin van de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp2010-19

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Havenverordening Rotterdam 2004, art. 1.1, onderdeel i

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2010nieuwe regeling

08-09-2009

Gemeenteblad 2010-19

Voorstel van de wethouder Haven, Financiën, Buitenruimte en Organisatie van 8 september 2009; registratienummer 336660

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing Havenmeester in de zin van de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

Gelezen het voorstel van de wethouder Haven, Financiën, Buitenruimte en Organisatie van 8 september 2009; registratienummer 336660;

 

gelet op artikel 2.1 van de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010;

 

overwegende dat het op grond van de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010 noodzakelijk is de Havenmeester van Rotterdam aan te wijzen;

 

Besluit vast te stellen:

 

Aanwijzing Havenmeester in de zin van de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010

Artikel 1

Het hoofd van de Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam N.V. wordt aangewezen als Havenmeester in de zin van de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010.

 

Artikel 2

De Aanwijzing Havenmeester in de zin van de Havenverordening Rotterdam 2004, Gemeenteblad 2003, nummer 201, wordt ingetrokken.

 

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op het moment dat de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010 in werking treedt.

 

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing Havenmeester in de zin van de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 8 september 2009.

 

De secretaris,  A.H.P. van Gils                                                               De burgemeester, J. Kriens, l.b