Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleidsregel plaatsen tijdelijke reclame

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel plaatsen tijdelijke reclame
CiteertitelBeleidsregel plaatsen tijdelijke reclame
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 2:10 APV
 2. Artikel 4.81 Awb
 3. Artikel 160 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-201004-10-2015Nieuwe regeling

28-12-2009

Hofnieuws, 06-01-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel plaatsen tijdelijke reclame

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente, heeft gelet op artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 160 Gemeentewet besloten vast te stellen

 

“Beleidsregel plaatsing tijdelijke reclame d.m.v. driehoeksborden, spandoeken en evenementenportaalborden”

 

Gelijktijdig zal het beleid voor plaatsen tijdelijke reclame van de voormalige gemeenten Goor, Markelo, Stad Delden en Diepenheim worden ingetrokken.

 

Het college van burgemeester en wethouders verlenen vergunning als aan de volgende uitgangspunten wordt voldaan:

 

 • 1.

  Het maken van reclame wordt alleen toegestaan d.m.v. driehoeksborden, spandoeken en evenementenportaalborden.

 • 2.

  Er kan alleen reclame worden gemaakt voor evenementen, theatervoorstellingen, collectes en verkiezingen die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in de gemeente Hof van Twente.

 • 3.

  Het ophangen van spandoeken kan alleen voor het maken van reclame voor landelijke collectes die bekend zijn bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en voor Veilig Verkeer Nederland.

 • 4.

  Het plaatsen van driehoeksborden kan alleen voor het maken van reclame voor evenementen, collectes en verkiezingen die geheel of gedeeltelijk binnen de grenzen van de gemeente Hof van Twente plaatsvinden.

 • 5.

  Het plaatsen van borden in de evenementenportaalborden kan alleen voor het maken van reclame voor evenementen, collectes, verkiezingen en theatervoorstellingen die geheel of gedeeltelijk binnen de grenzen van de gemeente Hof van Twente plaatsvinden.

 • 6.

  Vergunningen voor het maken van reclame voor commerciële en/of handelsdoeleinden worden niet afgegeven.

 • 7.

  Plaatsing van driehoeksborden en spandoeken kan maximaal 10 dagen voorafgaand aan het betreffende evenement, collecte of verkiezing.

 • 8.

  Plaatsing van reclame door middel van de evenementenportaalborden kan maximaal 3 weken voorafgaand aan het betreffende evenement, collecte, verkiezing of voorstelling.

 • 9.

  Per vergunning kunnen de volgende aantallen worden geplaatst:

   

  Soort reclame

  Kern

  Driehoeksborden

  Spandoeken

  Evenementen -

  portaalborden

  Goor

  5

  3

  5

  Markelo

  4

  2

  4

  Diepenheim

  1

  1

  2

  Delden

  5

  2

  5

  Bentelo

  1

  1

  2

  Hengevelde

  1

  1

  2

 • 10.

  Per locatie kunnen per periode maximaal 3 vergunningen worden afgegeven.

 • 11.

  Per locatie kan per periode maximaal 1 spandoek worden aangebracht.

 • 12.

   

   

  Locaties voor

  driehoeksborden

   

  Goor

  Markeloseweg, Enterseweg, Deldensestraat,

  Haaksbergerweg, Diepenheimseweg

  Diepenheim

  Grotestraat, Lochemseweg

  Markelo

  Goorseweg, Rijssenseweg, Holterweg, Stationsweg

  Delden

  Langestraat, Bentelosestraat, Europalaan,

  Hengelosestraat, Beckumerweg

  Hengevelde

  Goorsestraat

  Bentelo

  Bentelosestraat

   

  Locaties voor

  spandoeken

   

  Goor

   

  Markeloseweg, Enterseweg, Deldensestraat

  Diepenheim

  Hoek Goorseweg/Wilsonweg/Nijenhuizerlaan

  Markelo

  Goorseweg, Holterweg

  Delden

  hoek Langestraat/Europalaan, Hengelosestraat

  Hengevelde

  Goorsestraat

  Bentelo

  Bentelosestraat

 • 13.

  Aan verleende vergunningen zullen aanvullende voorschriften worden verbonden.

 • 14.

  Aanvragen om een vergunning dienen uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de 1e plaatsingsdag te zijn ingediend. Aanvragen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

 • 15.

  Aanvragen dienen door middel van een vastgesteld formulier te worden ingediend. Deze is te downloaden van onze internetsite.

 

Deze beleidsregel is bekend gemaakt in het Hofweekblad van 6 januari 2010 en treedt in werking op 7 januari 2010. Het kan worden aangehaald als “Beleidsregel plaatsing tijdelijke reclame d.m.v. driehoeksborden, spandoeken en evenementenportaalborden”.

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 december 2009

 

de secretaris, de burgemeester,

drs. G. Twickler, H. Kok,