Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Aanwijzing Burgerzaken als tak van Dienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing Burgerzaken als tak van Dienst
CiteertitelAanwijzing Burgerzaken als tak van Dienst
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGemeenteblad1991-112

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 252

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1991nieuwe regeling

14-11-1991

Gemeenteblad 1991-112

Voorstel B&W, 1 november 1991, verzameling gedrukte stukken 1991, volgnr. 202, ABZ nr. 91/001761; 91/006198
01-01-1991nieuwe regeling

14-11-1991

Gemeenteblad 1991-112

Voorstel B&W, 1 november 1991, verzameling gedrukte stukken 1991, volgnr. 202, ABZ nr. 91/001761; 91/006198

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing Burgerzaken als tak van Dienst

De Raad der gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 1991 (verzameling gedrukte stukken 1991, volgnummer 202, ABZ nr. 91/001761; 91/006198);

Gelet op artikel 252 van de gemeentewet;

Besluit:

I.

aan te wijzen als tak van dienst, bedoeld in artikel 252 van de gemeentewet: dienst Burgerzaken;

II.

Dit besluit wordt geacht in werking te zijn getreden gerekend met ingang van 1 januari 1991.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 1991.

De Secretaris

N.van Eck

De Voorzitter

A. Peper