Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Aanwijzing hoofdcommissaris van politie ter uitvoering van heffing en invordering van rechten voor diensten verleend door de politie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing hoofdcommissaris van politie ter uitvoering van heffing en invordering van rechten voor diensten verleend door de politie
CiteertitelAanwijzing hoofdcommissaris van politie ter uitvoering van heffing en invordering van rechten voor diensten verleend door de politie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGemeenteblad 1972-85

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 282
  2. Verordening rechten voor diensten verleend door de politie, 1971

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-1972nieuwe regeling

14-07-1972

Gemeenteblad 1972-85

Verzameling 1972-496 en Notulen, pagina 10 (nr. 2156 van de Lijst)
14-07-1972nieuwe regeling

14-07-1972

Gemeenteblad 1972-85

Verzameling 1972-496 en Notulen, pagina 10 (nr. 2156 van de Lijst)

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing hoofdcommissaris van politie ter uitvoering van heffing en invordering van rechten voor diensten verleend door de politie

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

Gelet op het bepaalde in artikel 282 van de gemeentewet en op artikel 4 van de Verordening rechten voor diensten verleend door de politie, 1971, zoals deze verordening luidt of zal komen te luiden (thans opgenomen in gemeenteblad 1972, nr. 38);

BESLUITEN:

de hoofdcommissaris van politie aan te wijzen om ter uitvoering van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing en invordering van de in de bovengenoemde verordening genoemde rechten in hun plaats te treden.

Rotterdam, 14 juli 1972.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De Secretaris

Th. J.C.VERDUIN

De Burgemeester

W. THOMASSEN