Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Besluit aan te wijzen als B-weg de Prinses Beatrixlaan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aan te wijzen als B-weg de Prinses Beatrixlaan
CiteertitelBesluit aan te wijzen als B-weg de Prinses Beatrixlaan
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wegenverkeersreglement, art. 4, lid 2
  2. Wegenverkeersreglement, art. 5, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-1961nieuwe regeling

27-12-1961

Gemeenteblad 1962-20

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aan te wijzen als B-weg de Prinses Beatrixlaan

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

Gelezen het rapport van de hoofdcommissaris van Politie dd. 6 november 1961, A. 59932;

Overwegende, dat het noodzakelijk is de Prinses Beatrixlaan in het Kralingse bos, tussen het Langepad en de Plaszoom, ter voorkoming van verdere beschadigingen door het vrachtautoverkeer, dat in toenemende mate deze weg, die uitsluitend een recreatieve bestemming heeft, als in- en uitvalsweg gebruikt hoewel voor het doorgaande verkeer elders goede parallelwegen beschikbaar zijn, te verbieden voor zwaar verkeer, waarvoor de weg ongeschikt is, door bedoeld weggedeelte aan te wijzen als B-weg;

dat deze maatregel is in het belang van de instandhouding en bruikbaarheid van de weg;

dat bedoeld weggedeelte is gelegen binnen de bebouwde kom der gemeente en het beheer daarover door hun college wordt uitgeoefend;

Gehoord de Verkeerscommissie (advies dd. 6 december 1961);

Gelet op de artikelen 4, lid 2, onder a, en 5, lid 1, onder c, van het Wegenverkeersreglement alsmede op het delegatiebesluit van de gemeenteraad van 22 maart 1951, Gemeenteblad nr. 31 van 1951;

BESLUITEN:

met ingang van heden

aan te wijzen als B-weg de Prinses Beatrixlaan, tussen het Langepad en de Plaszoom.

Rotterdam, 27 december 1961.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De Secretaris, De Burgemeester,

J.C. KNAP G.E. VAN WALSUM

Openbaar gemaakt op 5 januari 1962.