Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Verordening, regelende de taak van de Diensten van Openbare Werken, Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting, Gemeentewerken en van het Bouw- en Woningtoezicht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening, regelende de taak van de Diensten van Openbare Werken, Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting, Gemeentewerken en van het Bouw- en Woningtoezicht
CiteertitelVerordening, regelende de taak van de Diensten van Openbare Werken, Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting, Gemeentewerken en van het Bouw- en Woningtoezicht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGemeenteblad 1945-16
Externe bijlageVerordening, regelende de taak van de Diensten van Openbare Werken, Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting, Gemeentewerken en van het Bouw- en Woningtoezicht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geconsolideerde tekst

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-1967art. 1,2,3,5, titel

28-04-1949

Gemeenteblad 1949-38

Verzameling gedrukte stukken 1967, volgnr. 127
01-01-1963art. 1,2,3,4,5, titel

12-12-1968

Gemeenteblad 1969-49

Verzameling gedrukte stukken 1968, volgnr. 352
01-07-1949art. 1,2,3,5, titel

28-04-1949

Gemeenteblad 1949-38

-
12-12-1945art. 1 t/m 8, titel

08-11-1945

Gemeenteblad 1945-16

Onbekend
12-11-1945nieuwe regeling

08-11-1945

Gemeenteblad 1945-16

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening, regelende de taak van de Diensten van Openbare Werken, Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting, Gemeentewerken en van het Bouw- en Woningtoezicht