Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kollumerland en Nieuwkruisland

Verordening tot wijziging van de "Verordening Forensenbelasting 2011"(1e wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKollumerland en Nieuwkruisland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van de "Verordening Forensenbelasting 2011"(1e wijziging)
CiteertitelVerordening tot wijziging van de "Verordening Forensenbelasting 2011"(1e wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wijzigingsverordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet 223

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-201101-01-2013wijziging, art. 4 Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2011

10-11-2011

KollumerCourant, 23-11-2011

FZBS-Financiën/DdeJ

Tekst van de regeling

Intitulé

‘Verordening tot wijziging van de “Verordening Forensenbelasting 2011” (1e wijziging)

De Raad van de gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland;

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26-09-2011;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

‘Verordening tot wijziging van de “Verordening Forensenbelasting 2011” (1e wijziging)

Artikel I

Artikel 4, lid 5 wordt gelezen als volgt:

De belasting bedraagt bij een waarde van:

 • a.

  € 0,00 tot en met € 110.000,00 € 331,00

 • b.

  € 110.001,00 tot en met € 131.000,00 € 382,00

 • c.

  € 131.001,00 tot en met € 152.000,00 € 433,00

 • d.

  € 152.001,00 tot en met € 173.000,00 € 484,00

 • e.

  € 173.001,00 tot en met € 194.000,00 € 535,00

 • f.

  € 194.001,00 en hoger: € 586,00

Artikel II

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2011.

, de voorzitter

, de griffier