Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kollumerland en Nieuwkruisland

Verordening tot wijziging van de "Verordening rioolheffing 2010 (2e wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKollumerland en Nieuwkruisland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van de "Verordening rioolheffing 2010 (2e wijziging)
CiteertitelVerordening tot wijziging van de "Verordening rioolheffing 2010 (2e wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wijzigingsverordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 228a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-201101-01-2013wijziging, art. 6 verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2010

10-11-2011

KollumerCourant, 23-11-2011

FZBS-Financiën/Dde J

Tekst van de regeling

Intitulé

‘Verordening tot wijziging van de “Verordening rioolheffing 2010” (2e wijziging)

De Raad van de gemeente Kollumerland en Nieuw Kruisland;

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26-09-2011;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

‘Verordening tot wijziging van de “Verordening rioolheffing 2010” (2e wijziging)

Artikel I

Artikel 6 wordt gelezen als volgt:

De belasting bedraagt voor:

 • 1.

  een perceel, die niet uitsluitend of niet in hoofdzaak voor industriële of bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt per kalenderjaar: € 191,50

 • 2.

  een perceel, die uitsluitend of in hoofdzaak voor industriële of bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt per kalenderjaar: € 191,50

 • 3.

  in afwijking van de voorgaande leden bedraagt de belasting voor garageboxen, trafo’s en loodsen, die zelfstandig in de heffing worden betrokken en geen wateraansluiting hebben en waarvan uit direct of indirect water op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, voor een:

  • -

   Garagebox / trafo: € 18,45 per kalenderjaar;

  • -

   Loods: € 92,25 per kalenderjaar’

Artikel II

De datum van ingang van heffing is 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2011.

de voorzitter

de griffier