Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kollumerland en Nieuwkruisland

Verordening tot wijziging van de Verordening hondenbelasting 2010 (1e wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKollumerland en Nieuwkruisland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot wijziging van de Verordening hondenbelasting 2010 (1e wijziging)
CiteertitelVerordening tot wijziging van de Verordening hondenbelasting 2010 (1e wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wijzigingsverordening

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 226

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-201101-01-2013wijziging art. 5 verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2010

10-11-2011

KollumerCourant, 23-11-2011

FZBS-Financiën/DdeJ

Tekst van de regeling

Intitulé

“Verordening tot wijziging van de Verordening hondenbelasting 2010” ( 1e wijziging)

De Raad van de Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland:

gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders van 26-09-2011;

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;

b e s l u i t ;

vast te stellen de volgende verordening:

“Verordening tot wijziging van de Verordening hondenbelasting 2010” ( 1e wijziging)

Artikel I

Artikel 5, wordt als volgt:

 

 • 1.

  De belasting bedraagt per belastingjaar:

 • a.

  voor een eerste hond: € 54,87;

 • b.

  voor een tweede hond: € 57,42;

 • c.

  voor iedere hond boven het aantal van twee: € 59,92.

   

 • 2.

  In afwijking van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, per kennel: € 154,88 per jaar.

Artikel II

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 november 2011.

de voorzitter

de griffier