Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Regeling ICT- en informatiegebruik 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling ICT- en informatiegebruik 2012
CiteertitelRegeling ICT- en informatiegebruik 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGemeenteblad 2012-37
Externe bijlageRegeling ICT- en informatiegebruik 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gecons. tekst bijgewerkt tot en met wijziging 1

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Ambtenarenwet, art. 125, artikel 125ter
 2. Gemeentewet, art. 160, eerste lid, onder c
 3. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Artikel 1

15-12-2015

gmb-2015-130986

Gemeenteblad 2015, nummer 218
19-04-201201-01-2016Gecons. tekst bijgewerkt tot en met wijziging 1

17-04-2012

Gemeenteblad 2012-37

Voorstel van de wethouder Financiën, Bestuur, Organisatie en Volksgezondheid van 17 april 2012; met kenmerk 925593
19-04-201201-01-20162012-50 wijz. 1

17-04-2012

Onbekend

Voorstel van de wethouder Financiën, Bestuur, Organisatie en Volksgezondheid van 17 april 2012; met kenmerk 925593

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling ICT- en informatiegebruik 2012

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

 

gelezen het voorstel van de wethouder Financiën, Bestuur, Organisatie en Volksgezondheid van 17 april 2012; met kenmerk 925593;

 

gelet op artikel 125, artikel 125ter, van de Ambtenarenwet en artikel 160, eerste lid, onder c, van de Gemeentewet en het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens;

 

overwegende dat:

 • 1.

  de Centrale Ondernemingsraad heeft ingestemd met het ontwerpbesluit;

 • 2.

  het wenselijk is een regeling vast te stellen waarin regels voor het gebruik van gemeentelijke ICT-middelen en gemeentelijke informatie worden gesteld en waarin eveneens regels zijn opgenomen voor het monitoren van dit gebruik;

 • 3.

  het wenselijk is informatiebeveiliging, gelet op het belang hiervan voor de continuïteit en rechtmatigheid van gemeentelijke werkprocessen, te betrekken in de ontwikkelingen in de manier van werken en het benaderen van gemeentelijke informatie;

 

besluit vast te stellen:

 

Regeling ICT- en informatiegebruik 2012