Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leeuwarden

Aanwijzingsbesluit ligplaats bij de Oude Lune

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeeuwarden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ligplaats bij de Oude Lune
CiteertitelAanwijzingsbesluit ligplaats bij de Oude Lune
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart ligplaats bij de Oude Lune

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op grond van artikel 28 wet algemene regels herindeling is dit besluit per 1 januari 2016 vervallen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-201201-01-2016Nieuw

08-05-2012

Huis aan Huis; 16 mei 2012

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ligplaats bij de Oude Lune

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden heeft op 8 mei 2012 een aanwijzingsbesluit genomen voor het realiseren van een ligplaats bij de Oude Lune, tussen de al aanwezige ligplaatsen 1a en 2.

 

Kaart ligplaats bij de Oude Lune