Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maastricht

Kadernota grond- en vastgoedbeleid Maastricht 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaastricht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKadernota grond- en vastgoedbeleid Maastricht 2012
CiteertitelKadernota grond- en vastgoedbeleid Maastricht 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagenKadernota Grond- en Vastgoedbeleid Bijlagenboek Kadernota

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met de vaststelling van deze Kadernota worden de volgende nota’s/documenten vervangen:

-  nota’s over gronduitgiftebeleid, raadsbesluiten 5-9-1989, volgnr. 154, 9-1-1990, volgnr. 1 en 18-1-2000, volgnr. 8,  en inzake erfpacht raadsbesluit 16-3-1993, volgnr. 85

-  1e evaluatie proactief verwervingsbeleid, raadsbesluit 14-12-2004;

-  beleidsnotitie verkoop bebouwd onroerend goed, collegebesluit 29-11-2005

-   notitie verkoop monumentale panden, besluit wethouder grondzaken 27-3-2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 212 en Besluit Begroting en Verantwoording

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-2012Nieuwe regeling

24-04-2012

de Ster d.d. 18 mei 2012, Gemeenteblad 2012, C no 25

volgno 30-2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Kadernota Grond- en Vastgoedbeleid Maastricht 2012