Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Horst aan de Maas

Bouwverordening Horst aan de Maas 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHorst aan de Maas
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBouwverordening Horst aan de Maas 2010
CiteertitelBouwverordening Horst aan de Maas 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

De Woningwet, Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-09-201025-05-2012Onbekend

14-09-2010

NB

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Bouwverordening Horst aan de Maas 2010

 

 

raadsbesluit

Bijlage van gemeenteblad 2010, no. 92d.

De raad van de gemeente Horst aan de Maas;

gelet op artikel 8 en 11 van de Woningwet en het bepaalde in de Gemeentewet;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 augustus 2010, gemeenteblad 2010, no.92d ;

gezien de volgende ledenbrieven van de Vereninging van Nederlandse Gemeenten (VNG):

 • -

  12e serie wijzigingen MBV 1992, kenmerk Lbr. 07/31 d.d. 27 maart 2007;

 • -

  12e serie wijzigingen MBV 1992, kenmerk Lbr. 08/166 d.d. 06 oktober 2008;

 • -

  13e serie wijzigingen MBV 1992, kenmerk Lbr. 10/045 d.d. 22 april 2010;

b e s l u i t :

 • a.

  vast te stellen de: Bouwverordening Horst aan de Maas 2010;

 • b.

  Deze verordening treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in

werking treedt

 • c.

  Met ingang van het tijdstip, zoals hierboven genoemd, worden de volgende verordeningen ingetrokken:

  • -

   Bouwverordening Horst aan de Maas vastgesteld op 18 december 2007;

  • -

   Bouwverordening Gemeente Meerlo-Wanssum 2007 vastgesteld op 24 september 2007;

  • -

   Bouwverordening Gemeente Sevenum 2007 vastgesteld op 25 februari 2008.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 september 2010.

De raad voornoemd,

De voorzitter, De griffier,

ir. C.H.C. van Rooij mr. R.J.M. Poels