Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Tubbergen

Parkeernota voor Tubbergen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Tubbergen
Officiële naam regelingParkeernota voor Tubbergen
CiteertitelPerkeernota voor Tubbergen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-03-201002-11-2010Nieuwe regeling

01-03-2010

Op en Rond de Essen van 9 maart 2010. Nadien tekstplaatsing in Gemeenteblad 2012, 37-1 (besluit)

I10.0670

Tekst van de regeling

Intitulé

Parkeernota voor Tubbergen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 februari 2010, nr. I10.0670

gelet op het advies van de commissie Openbare Ruimte van 11 februari 2010;

besluit:

 • -

  De parkeernota voor Tubbergen vast te stellen;

 • -

  De parkeernota richtinggevend vast te stellen, dat wil zeggen dat pas bij de besluitvorming over de afzonderlijke acties en maatregelen ook de definitieve besluitvorming over de financiële aspecten plaats vindt, met inachtneming van de uitzondering die hierna wordt gemaakt voor de handhaving;

 • -

  Ten behoeve van de handhaving van het parkeren door BOA’s in de meerjarenbegroting 2011-2014 vanaf 2011 structureel een bedrag van € 8.000,- te ramen;

 • -

  Dit besluit te publiceren in het gemeenteblad en in ‘Op en rond de Essen’, waarna de parkeernota 6 weken ter inzage wordt gelegd zodat iedereen er kennis van kan nemen.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare

vergadering van 1 maart 2010,

de griffier, de voorzitter,

F.G.S. Droste, mr. M.K.M. Stegers