Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Aanwijzingsbesluit antidiscriminatievoorziening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit antidiscriminatievoorziening
CiteertitelAanwijzingsbesluit antidiscriminatievoorziening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2 Verordening antidiscriminatievoorzieningen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-201028-01-2010nieuwe regeling

15-12-2009

Gemeenteblad 2010/3, Roosendaalse bode 14-2-2010

BR/09-56001

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit antidiscriminatievoorziening

Burgemeester en wethouders van Roosendaal;

overwegende dat in uitvoering van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening het college de ingezetenen toegang biedt tot een antidiscriminatievoorziening

 

gelet op artikel 2 van de Verordening antidiscriminatievoorziening:

 

Besluiten vast te stellen het:

 

Aanwijzingsbesluit antidiscriminatievoorziening

Artikel 1 Aanwijzing

RADAR, geregistreerd onder KvK nummer 41128222, wordt aangewezen als antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 2 van de Verordening antidiscriminatievoorziening.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking gelijktijdig met de Verordening antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: 'Aanwijzingsbesluit antidiscriminatievoorziening'.

 

Aldus beslotendoor burgemeester en wethouders van Roosendaal op 15 december 2009.

de secretaris,

de burgemeester,