Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Bouwverordening 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBouwverordening 2012
CiteertitelBouwverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpBouwen en wonen
Externe bijlageBouwverordening 2012

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

m.b.t Artikel 12.7 Slotbepalingen: artikel 352 bouwverordening is op 1 januari 1999 vervallen. Dit artikel geldt dus niet meer in de gemeente Heusden.

Tekst in PDF formaat,zie link

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, Bouwbesluit 2012 en het Veegbesluit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-05-2012Nieuw

15-05-2012

De Scherper, 30-5-2012

OLOGTDHK16

Tekst van de regeling

Intitulé

Bouwverordening 2012