Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoorn

Aanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaren parkeerbelastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaren parkeerbelastingen
CiteertitelAanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaren parkeerbelastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 231, tweede lid, onderdeel d

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-05-2012nieuwe regeling

24-04-2012

Gemeenteblad 2012-19b

2012 12.13908

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanstellingsbesluit onbezoldigde ambtenaren parkeerbelastingen

 

Corsaregistratienummer: 12.13908

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoorn,

• gelezen het voorstel van Bureau Belastingen (12.13909);

• gelet op artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

• gelet op artikel 2:1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten;

 

Besluit:

1.

De volgende personen tot wederopzegging aan te wijzen als onbezoldigd belastingambtenaar zoals bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet voor de heffing en invordering van parkeerbelastingen:

 

  • 1.

    de heer M. Ciric (geboren 25 maart 1975 te 's-Hertogenbosch), rechtsgeldig vertegenwoordiger van SMSParking B.V. (KvK-nummer: 17213634), gevestigd aan de Industrieweg 160 C, 5683 CG te Best, alsmede van de Stichting Parkeergelden SMSParking (KvK-nummer: 17223076), gevestigd aan de Industrieweg 160 C, 5683 CG te Best;

  • 2.

    de heer P. Staartjes (geboren 27 juni 1961 te Bussum), gevolmachtigd directeur Stichting Beheer Mobiliteitsgelden (KvK-nummer 34250221), gevestigd aan de H.J.E. Wenckebachweg 80, 1096 AR te Amsterdam;

  • 3.

    de heer M.D. Koersman (geboren 15 mei 1960 te Rheden), rechtsgeldig vertegenwoordiger van Parkmobile Group BV (KvK-nummer: 34202913), gevestigd te, Wisselwerking 40, 1112 XR te Diemen.

2.

op hen de toepasselijkheid van de CAR-UWO uit te sluiten;

 

3.

dit besluit bekend te maken door toezending van dit besluit aan betrokkene.

 

4.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van de bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 24 april 2012

 

College van burgemeester en wethouders,

 

 

De secretaris,                                     de burgemeester,