Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ooststellingwerf

Regeling mandaat, machtiging en volmacht gemeente Ooststellingwerf 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOoststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling mandaat, machtiging en volmacht gemeente Ooststellingwerf 2011
CiteertitelRegeling mandaat, machtiging en volmacht gemeente Ooststellingwerf 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling delegatie, mandaat, machtiging en volmacht Gemeente Ooststellingwerf.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 160
  2. Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201115-05-2012nieuwe regeling

01-02-2011

Nieuwe Ooststellingwerver, 23-03-2011

College, 01-02-2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling mandaat, machtiging en volmacht gemeente Ooststellingwerf 2011

Om de Regeling mandaat, machtiging en volmacht gemeente Ooststellingwerf 2011 (Bevoegdheden College), vastgesteld op 1 februari 2011, in te zien klik dan op onderstaande link:

www.ooststellingwerf.nl/files/5577/college.pdf

Artikel 1  

-

Lijst van ambtenaren in dienst van de gemeente Ooststellingwerf die gemachtigd zijn om de gemeente en/of haar bestuursorganen te vertegenwoordigen bij zittingen van gerechtelijke instanties 1  

AFDELING OPENBARE WERKEN

 De heer J. van Vaals

 De heer I. van der Reijnst

 De heer J. Sikkens

 De heer A. Janssens

 De heer H. Wieland

 De heer G. Warrink

 De heer R. Hooijsma

AFDELING PUBLIEKS- EN BESTUURSZAKEN

 de heer H. Kroese

 de heer A. van der Duin

 de heer G. de Kock

 mevrouw P. Werkman-Joustra

 mevrouw E.Janssens-Kunnen

 de heer F. van der Veen

 mevrouw J. Hamminga-Winters

 mevrouw P. Rebenstorf

AFDELING VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEU

 de heer W. Coenrady

 de heer mr. J. Koetsier

 de heer mr. H. van Wijk

 de heer J. van der Werff

 de heer P. Plantenga

 de heer J. Gropstra

 de heer R. Keizer

 de heer J. Woudstra

 mevrouw A. Prins- Olijve

 de heer I. Turksema

 mevrouw T. Wuite

 de heer mr. H.W.J. Jonker

 de heer C. Veenstra

 de heer C. van Fleeren

AFDELING WELZON

 mevrouw J. Bos-Hilbolling

 mevrouw J. Vellinga

 mevrouw J. Kloezen-Oost

 mevrouw P. Waringa

 de heer H. van der Eems

 mevrouw H. Schaap

 de heer K.J. Mulder

 de heer M. Tel

 mevrouw M. Schutte

AFDELING SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

 de heer H.J. Bouland;

 de heer M. Hensen;

 de heer A. van Riezen;

 de heer A. Bijstra;

 de heer B. L. Heijs

AFDELING CONCERNZAKEN

 de heer J. Looijenga

 de heer W. Ebbes

 mevrouw H. Kroes

 mevrouw mr. A. van Zutphen

 de heer H. van Asperen

 mevrouw A. Pars – Torensma

 de heer C. van Bruggen

 mevrouw drs. M. Verbeek

 mevrouw T. Matahelumual - Oppers

 mevrouw L. Vervat - Sikma

 mevrouw M. Rutten

 de heer W. Huizinga

 mevrouw G. Klaverboer-Bekhof

 mevrouw T. van der Mei