Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Heemstede

Welstandsnota gemeente Heemstede

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Heemstede
Officiële naam regelingWelstandsnota gemeente Heemstede
CiteertitelWelstandsnota gemeente Heemstede
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Welstandsnota is als pdf-bestand te raadplegen. Vanwege de grootte van dit bestand kan het openen enige tijd duren.

De Welstandsnota is op 31 maart 2011 door de raad gewijzigd vastgesteld, maar hierbij is de inspraakprocedure per abuis achterwege gelaten. De versie van 2011 is derhalve juridisch niet rechtsgeldig.

Onder de Welstandsnota zijn drie deelnotities Welstandsbeleid, speciaal voor het Centrumgebied van Heemstede opgenomen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, artikel 12a, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

niet van toepassing

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-200720-06-2013Nieuwe regeling

27-09-2007

De Heemsteder, 3 oktober 2007

66487
11-10-200710-11-2016Nieuwe regeling

27-09-2007

De Heemsteder, 3 oktober 2007

66487

Tekst van de regeling

Intitulé

Welstandsnota gemeente Heemstede

Enig-artikel

Welstandsnota gemeente Heemstede

Welstandsnota [Klik hier om het document te downloaden]

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 27 september 2007.

Centrumgebied Heemstede, deel 1, Bebouwing

Deel 1 [Klik hier om het document te downloaden]

Centrumgebied Heemstede, deel 2, Reclame

Deel 2 [Klik hier om het document te downloaden]

Centrumgebied Heemstede, deel 3, Uitstallingen en terrassen

Deel 3 [Klik hier om het document te downloaden]

vastgesteld door de raad op 24 september 2009,

publicatie de Heemsteder op 30 september 2009,

inwerking getreden op 1 januari 2010