Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Beleidsregels gunning circussen gemeente Heerlen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels gunning circussen gemeente Heerlen
CiteertitelBeleidsregels gunning circussen gemeente Heerlen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Burgerlijk wetboek

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2004Nieuwe regeling

11-11-2003

De Uitkijk

ow/2003/18254

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels gunning circussen gemeente Heerlen

 

 

Pacht

Naast de waarborgsom wordt aan de circussen ook staangeld in rekening gebracht.

Het staangeld wordt in rekening gebracht per dag dat er in het circus een voorstelling wordt gegeven.

Dan worden er ook pas inkomsten door het circus verkregen. Voor de dagen van op- en afbouw wordt

geen staangeld in rekening gebracht.

Gelet op de ervaringen uit het verleden, gelet op de omvang van de gemiddelde circussen en de elders gehanteerde tarieven worden de volgende staangelden in rekening gebracht :

 • -

  Heerlen : € 189,40 per voorstellingsdag

 • -

  Hoensbroek : € 108,20 per voorstellingsdag

Genoemde pachtsommen zullen jaarlijks aangepast worden aan de CBS-prijsindex.

4. Uitzonderingen

Hierboven is de procedure beschreven voor de selectie van circussen, alsmede de uitgangspunten bij het vaststellen van het staangeld bij aanvragen voor circusvergunningen. Er kunnen zich echter uiteraard altijd omstandigheden voordoen die afwijking van genoemde cirteria billijken. Wanneer zich zulk een geval voordoet

moet de afwijking van de normale procedure gemotiveerd worden omschreven.

5. Circusterreinnen

De volgende kermisterreinen zijn aangewezen :

 • -

  Heerlen : Bekkerveld van maart t/m oktober (i.v.m. de onverharde kwetsbare ondergrond)

 • -

  Hoensbroek : Markt

Collegebesluit d.d. 11 november 2003

Bekendmaking weekblad “de Uitkijk” d.d. 14 januari 2004

Geen terugwerkende kracht en niet ter vervanging van andere regels

Wettelijke basis: privaatrecht (Burgerlijk Wetboek)