Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Besluit openstellen elektronische weg bezwaarschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit openstellen elektronische weg bezwaarschriften
CiteertitelBesluit openstellen elektronische weg bezwaarschriften
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:15
 2. Algemene wet bestuursrecht, afd. 7.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-2012Nieuwe regeling

17-04-2012

Gemeenteblad 2012, 16

657144

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit openstelling elektronische weg bezwaarschriften

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Purmerend;

 

gelet op artikel 2:15 en afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

- dat het college en de burgemeester gehoor wil geven aan de  wens om het mogelijk te maken bezwaarschriften ook digitaal te kunnen indienen;   

 

 

b e s l u i t e n :

 

 • 1.

  de elektronische weg voor bezwaarschriften als bedoeld in afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht open te stellen.

 • 2.

  daarbij vast te stellen de volgende nadere eisen:

  • a.

   Digitaal indienen van een bezwaarschrift kan alleen met het gemeentelijk digitale formulier "indienen bezwaarschrift" waarvoor een DidiD inlogcode nodig is. Bezwaarschriften die op een andere elektronische wijze worden ingediend, bijvoorbeeld per e-mail, worden als niet verzonden beschouwd.

  • b.

   Als tijdstip van ontvangst van een met het onder a. genoemde digitale formulier ingediend bezwaarschrift wordt aangemerkt het tijdstip waarop het gemeentelijk systeem voor gegevensverwerking een ontvangstbevestiging per e-mail heeft verstuurd aan de indiener van het onder a. genoemde digitale formulier.

 • 3.

  dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Purmerend, 17 april 2012

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

 

de secretaris, M.J.H. Smulders

de burgemeester, D. Bijl