Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leiden

Aanwijzingsbesluit gebieden met alcohol- en drugsverbod (APV)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leiden
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gebieden met alcohol- en drugsverbod (APV)
CiteertitelAanwijzingsbesluit gebieden met alcohol- en drugsverbod (APV)
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene plaatselijke verordening 2007 Leiden, art. 2.4.8
  2. Algemene plaatselijke verordening 2007 Leiden, art. 2.7.1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-200927-11-2010nieuwe regeling

10-11-2009

Stadsblad, 20 november 2009

Onbekend

Tekst van de regeling

Enig-artikel

Op grond van artikel 2.4.8, eerste lid, en artikel 2.7.1, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening 2007 Leiden de volgende gebieden voor de duur van één jaar aan te wijzen als gebieden waarin het op openbare plaatsen verboden is alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben en waarin het verboden is soft- of harddrugs te gebruiken of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen openlijk voorhanden te hebben:

A. het gebied rondom de jongerensoos Chillhouse dat is begrensd door en met inbegrip van de kruisingen Roekenpad, Eksterpad, Sperwerpad en Milanenhorst, één en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart in Bijlage 1.;

B. het gebied rondom de jongerensoos Stevenshof dat is begrensd door en met inbegrip van de kruisingen Stevenshofdreef, Ietje Kooistrapad, Groenrand, Ina Boudier-Bakkerstraat, één en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart in Bijlage 2.;

C. het gebied rondom Vondellaan en de P.C. Hooftlaan dat is begrensd door Van Baerlestraat 2 en Vondellaan tussen nummers 42 en 2, Vondellaan 2 en de spoorweg ter hoogte van Vondellaan 41, de spoorweg ter hoogte van Vondellaan 41 en de spoorweg ter hoogte van de P.C. Hooftlaan 9, de spoorweg ter hoogte van P.C. Hooftlaan 9 en Van Baerlestraat 2, één en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart in Bijlage 3.;

2. Het onder 1. genoemde besluit voor 1 november 2010 te evalueren;

3. Te bepalen dat dit besluit een dag na bekendmaking ervan in werking treedt;

4. Dit besluit ter kennis te brengen aan het College en de Raad.