Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kampen

Beleidsregels volgorde toewijzen standplaatsen woonwagens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKampen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels volgorde toewijzen standplaatsen woonwagens
CiteertitelBeleidsregels volgorde toewijzen standplaatsen woonwagens
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wordt ingetrokken met in werking treding van Regels toewijzing woonwagenstandplaatsen gemeente Kampen vastgesteld op 30-3-2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-201207-04-2021nieuwe regeling

07-02-2012

De Brug 3-4-2012

11ADV00493

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels volgorde toewijzen standplaatsen woonwagens

 

Het college van burgemeester en wethouders Kampen;

 

gelezen het voorstel van 17 november 2011, kenmerk 11ADV00493;

 

gezien de wachtlijst voor toewijzing van standplaatsen voor woonwagens;

 

Besluit vast te stellen de volgende:

Beleidsregels volgorde toewijzen standplaatsen woonwagens

 

 

Volgorde van toewijzing

De volgorde van toewijzing voor standplaatsen is:

  • 1.

    Eerst de kandidaten op de wachtlijst die woonachtig zijn op de woonwagenlocatie waar de standplaats is vrijgekomen;

  • 2.

    Vervolgens alle overige kandidaten op de wachtlijst.

 

Bepalen volgorde kandidaten

De volgorde tussen de kandidaten wordt bepaald door de registratiedatum op de wachtlijst. Bij gelijke registratiedatum gaat de oudste in leeftijd voor.

 

Eenmalig weigeren

Een kandidaat, die volgens bovenstaande volgorde voor een standplaats in aanmerking komt, mag slechts één keer weigeren. Een volgende weigering heeft tot gevolg dat men van de wachtlijst wordt verwijderd en men zich opnieuw moet inschrijven.

 

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking in De Brug.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 7 februari 2012,

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

 

J.F. Goedegebure, secretaris             drs. mr. B. Koelewijn, burgemeester