Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bladel

10% algemene ontheffingsbevoegdheid toepassen bij verhogen van de goothoogte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen met platte daken tot 3,2 meter.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBladel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling10% algemene ontheffingsbevoegdheid toepassen bij verhogen van de goothoogte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen met platte daken tot 3,2 meter.
Citeertitel10% algemene ontheffingsbevoegdheid toepassen bij verhogen van de goothoogte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen met platte daken tot 3,2 meter.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

n.v.t.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Vigerende bestemmingsplannen (binnenplanse ontheffing)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2012nieuwe regelgeving

27-03-2012

De Lantaarn, 7 april 2012

A 3 13

Tekst van de regeling

Intitulé

10% algemene ontheffingsbevoegdheid toepassen bij verhogen van de goothoogte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen met platte daken tot 3,2 meter.

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel;

heeft op 27 maart 2012 besloten:

10% algemene ontheffingsbevoegdheid toepassen bij verhogen van de goothoogte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen met platte daken tot 3,2 meter

 

Vanaf 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 van kracht. In het Bouwbesluit 2012 stijgt de isolatienorm van 2,5 m2.K/W naar een Rc-waarde van 3,5 m2.K/W. Om te kunnen voldoen aan de eisen genoemd in het Bouwbesluit 2012 wordt de goothoogte voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen in de bestemmingsplannen verhoogd van 3,0 meter naar 3,2 meter. Om de tijd te overbruggen totdat de regel in de bestemmingsplannen is aangepast, is besloten tot die tijd 10% ontheffing te verlenen tot een goothoogte van 3,2 meter.