Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drenthe

Verordening Alleenrecht Stichting Bewegwijzering Nederland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrenthe
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening Alleenrecht Stichting Bewegwijzering Nederland
CiteertitelVerordening Alleenrecht Stichting Bewegwijzering Nederland
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingtredingsbesluit: 22-12-2011

Bron bekendmaking inwerkingtredingsbesluit: Provinciaal blad, 2011, 46

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012nieuwe regeling

21-12-2011

Provinciaal blad, 2011, 46

2011010830

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Alleenrecht Stichting Bewegwijzering Nederland

 

 

Inhoud

Artikel 1

Ten behoeve van de algemene en uniforme uitstraling van bewegwijzering binnen de provincie Drenthe wordt de uitvoering van bewegwijzeringswerkzaamheden onder toepassing van artikel 18 van de Richtlijn 2004/18/EG en artikel 17 van de BAO door middel van het vestigen van een exclusief recht gegund.

Artikel 2

Het exclusieve recht als bedoeld in artikel 1 wordt verleend aan de Stichting Bewegwijzering Nederland (SBN).

Artikel 3

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening Alleenrecht Stichting Bewegwijzering Nederland.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.