Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oosterhout

Mandaatbesluit m.b.t. beroep in cassatie in WOZ-geschillen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOosterhout
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit m.b.t. beroep in cassatie in WOZ-geschillen
CiteertitelMandaatbesluit m.b.t. beroep in cassatie in WOZ-geschillen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-201225-01-2012nieuwe regeling

14-02-2012

Weekblad Oosterhout, 07-03-2012

BIS-nummer 0120292

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit m.b.t. beroep in cassatie in WOZ-geschillen

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout;

besluit:

Het hoofd van de afdeling Administratie & Basisregistraties te mandateren om namens hem:

voor wat betreft geschillen betrekking hebbend op de uitvoering van de Wet WOZ.

Het aanwijzingsbesluit van 1 oktober 2011 vervalt met ingang van 25 januari 2012.

Dit besluit is genomen op 14 februari 2012 en werkt terug tot 25 januari 2012.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

, de burgemeester.

, de secretaris.