Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Drechterland 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

openbare orde en veiligheid

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-01-2006nieuwe regeling

02-01-2006

De Middenstander van 11 januari 2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen

De raad van de gemeente Drechterland

 

Overwegende dat, het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden

 

Gelezen het voorstel van de stuurgroep van 19 juli 2005

 

Gezien het advies van de klankbordgroep van 30 november 2005

 

Gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet

besluit

 

I. vervallen te verklaren de Verordening binnentreden van de voormalige gemeente Venhuizen, zoals vastgesteld door de raad op 27 februari 1997

 

II. vast te stellen de VERORDENING BINNENTREDEN TER UITVOERING NOODVERORDENINGEN

Artikel 1  

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2  

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

  • 2.

    Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Drechterland 2006.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 2 januari 2006

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,