Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Geluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGeluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen
CiteertitelGeluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageGeluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geluidhinder

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2012nieuwe regeling

28-02-2012

Huis aan Huis, 13-03-2012.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Geluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen