Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Arnhem

Aanwijzingsbesluit Stallingsverbod station Arnhem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieArnhem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Stallingsverbod station Arnhem
CiteertitelAanwijzingsbesluit Stallingsverbod station Arnhem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagestation fietsverbod

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het aanwijzingsbesluit van 13 december 2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening voor Arnhem, art. 5.1.11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2012nieuwe regeling

21-08-2012

Arnhemse Koerier, 29-08-2012

2012.098.602/sv
11-03-201201-09-2012n.v.t.

13-12-2011

Arnhemse Koerier, d.d. 7 maart 2012

2011.0.145.725

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Stallingsverbod station Arnhem

 

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ARNHEM;

overwegende

 

dat het station Arnhem zowel aan de noord- als zuidzijde is voorzien van een (brom)fietsenstalling die voldoende ruimte biedt voor het stallen van fietsen waardoor elke (brom)fietser zijn of haar rijwiel veilig, comfortabel en dicht bij de toegang tot de treinen kan stallen;

 

dat ondanks de aanwezigheid van deze stallingsmogelijkheden, veel mensen hun (brom)fiets elders rondom het station parkeren;

 

dat het onbeheerd plaatsen van (brom)fietsen nabij het Station Arnhem

zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde hiervan leidt tot overlast en aantasting van het uiterlijk aanzien van de gemeente en het aanzien van het station Arnhem aantast;

 

gelet op het bepaalde in artikel 5.1.11 van de Algemene plaatselijke verordening voor Arnhem;

 

besluiten:

  • 1.

    De op bijbehorend kaartje met groen gearceerde gedeelten aan te wijzen als plaatsen waar het verboden is om fietsen en bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimeten en plaatsen te laten staan.

  • 2.

    Het aanwijzingsbesluit van 13 december 2011 in te trekken

  • 3.

    Dit besluit treedt in werking drie dagen na bekendmaking hiervan.