Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Tiel

Vrijstelling artikel 2 Winkeltijdenwet winkelcentra 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVrijstelling artikel 2 Winkeltijdenwet winkelcentra 2012
Citeertitelkoopzondagen winkelcentra 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet, artikel 2
 2. Verordening winkeltijden Tiel 2009, artikel 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-201201-01-2013Nieuwe regeling

01-02-2012

Zakengids, 10-02-2012

Regelgevingregister 2012, nr. 1.04, B&W, 01-02-2012, A1

Tekst van de regeling

Intitulé

Vrijstelling artikel 2 Winkeltijdenwet winkelcentra 2012

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

overwegende, dat de Verordening winkeltijden Tiel 2009 hun college de mogelijkheid biedt om maximaal twaalf zon- en feestdagen per kalenderjaar aan te wijzen waarop de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de Winkeltijdenwet niet gelden;

 

dat deze bevoegdheid geldt voor elk van de hierna genoemde delen van de gemeente afzonderlijk:

 • 1.

  bedrijventerreinen Kellen, Latenstein en Westroyen;

 • 2.

  het promenadegebied;

 • 3.

  winkelcentra Kwelkade, Kwadrant, Westroyen, Rauwenhof en Passewaaij;

 • 4.

  overige gedeelten van de gemeente;

 

gezien de verzoeken van EMTÉ en Coop;

 

gelet op de bepalingen van de Winkeltijdenwet en van de Verordening winkeltijden Tiel 2009;

 

besluiten:

 

1.         8 juli, 15 juli, 22 juli, 29 juli, 5 augustus, 12 augustus, 19 augustus, 26 augustus (i.v.m. toeristenseizoen), 2 en 9 september (corso en appelpop), 23 december (i.v.m. kerst), 30 december 2012 (i.v.m. Oudjaar aan te wijzen als dagen waarop vrijstelling wordt verleend van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden;

 

2.         te bepalen dat deze dagen uitsluitend gedlt voor de winkelcentra Kwelkade, Kwadrant, Westroyen, Rauwenhof en Passewaaij.

 

Tiel, 1 februari 2012,

burgemeester en wethouders van Tiel,

de loco-secretaris,      de burgemeester,

 

 

 

 

 

T. van Kalkeren         ir. J. Beenakker